Konkurranse!

Regncon treng rollespelmodular, og med det meiner me skriftlege modular som vi kan lagra for framtidig gjenbruk slik at det lettar arbeidet i innspurten mot framtidige festivalar. Vi veit at vi har mange gode modulforfattarar blant både faste og besøkande arrangørar, og vi håper at de har lyst til å bidra i konkurransen vår!

Regnconstyret oppnevner ein fagjury for å bedøma modulane ved playtesting, og dei beste modulane vert premiert med gavekort frå Outland. Leverer du tidleg, kan du også vinne hotellrom under Regncon!

Bidrag skal sendast til regncon@gmail.com.

Reglar for deltaking i konkurransen

Treng du eit veldig enkelt regelsystem å bruke? RegnCon sitt eige rollespelsystem Steins D6 kan vere godt eigna, særleg til humoristiske modular.