Illustrasjonsbilete: Fotografi av slottsruin

Konkurranse!

Regncon treng rollespelmodular, og med det meiner me skriftlege modular som vi kan lagra for framtidig gjenbruk slik at det lettar arbeidet i innspurten mot framtidige festivalar. Vi veit at vi har mange gode modulforfattarar blant både faste og besøkande arrangørar, og vi håper at de har lyst til å bidra i konkurransen vår!

Regnconstyret oppnevner ein fagjury for å bedøma modulane ved playtesting, og dei beste modulane vert premiert med gavekort frå Outland. Leverer du tidleg, kan du også vinne hotellrom under Regncon!

Bidrag skal sendast til regncon@gmail.com.

Reglar for deltaking i konkurransen

  • Modulane må leverast skriftleg og innan tidsfristen 1. september 2023.
  • Leverer du ein modul innan 1. august 2023 blir du med i trekninga om eit hotellrom under Regncon.
  • Modulforfattaren forplikter seg til å køyra modulen på Regncon XXXI (i særtilfelle kan det godtakast unntak får denne regelen)
  • Modulen må kunne spelast av 4 eller fleire spelarar, og må vare i omtrent 4-5 timar.
  • Modulen må vere forståeleg og lett å setje seg inn for «pick-up-and-play», karakterark skal være ferdige og forhåndsutfylt
  • Du kan levere ein modul til eit etablert regelsystem eller til eit heimelaga system. Dersom du ynskjer å bruka eit heimelaga system må systemet vera godt skildra og lett forståeleg.
  • Modular kan leverast både på norsk og engelsk og må leverast i eit digitalt universelt tilgjengeleg format (til dømes PDF)
  • Modulen skal vera eit eigenprodusert originalverk. Modulane vert berre nytta i Regncon-samanheng, og dersom nokon ynskjer å bruka dei utanom Regncon må dette skje med tillatelse frå Regncon og modulforfattar.

Treng du eit veldig enkelt regelsystem å bruke? RegnCon sitt eige rollespelsystem Steins D6 kan vere godt eigna, særleg til humoristiske modular.

Regncon – den bergenske spelfestivalen